پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: کلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع پایان نامه:

کلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 •  مقدمه       2

فصل اول:

 • مساله تحقيق                                                                    4
 • اهميت و ضرورت تحقيق                                                       6
 • طرح تحقيق                                                                       6
 • سوالات تحقيق                                                                   7
 • فرضيه (هاي ) تحقيق                                                           8
 • تعريف عملياتي اصطلاحات تحقيق                                           9

فصل دوم:

پيشينه تحقيق                                                                           10

تاريخچه تشكيل مدارس در ايران                                                     10

فصل سوم:

 • روش تحقيق                                                                       16
 • جامعه آماري                                                                       17
 • نمونه آماري                                                                        17
 • حجم نمونه و روش نمونه گيري                                                17
 • ابزارهاي تحقيق                                                                   17
 • روش تجزيه و تحليل                                                              17

 فصل چهارم:

 • مقدمه                                                                               34
 • جداول                                                                                                       

فصل پنجم:

تجزيه و تحليل اختصار هاي مطالب                                                    40

 • آزمون بينه و سيمون                                                              47  
 • محدوديت ها                                                                        50
 • پيشنهادات                                                                          51  

منابع                                                                                          52          

مقدمه:

بچه با حركات دست و پا كم كم مهارتها را ياد مي گيرد و با نظاره رفتار و حركات اطرافيان، عادات و آداب آنها را جذب ميكند و با رد يا قبول دنيايي كه براي خود ساخته، آن را تجربه مي كند. پس بيشتر از طريق آزمايش تا خطا ، شادي تا غم، تجربه تا تلقين و گفتگو تا هدايت، مسائل را فرا مي گيرد.

در نتيجه كودك بيشتر از طريق عشق ,از راه شكيبايي ,از طريق درك و فهم، از راه احساس تعلق داشتن به ديگري، از طريق عملي و از راه احساس موجوديت كردن، مسائل را مي آموزد. با گذشت هر روز از زندگي، طفل اندكي از آن چیز که از ديگران مي دانند، مي انديشند و درك مي كنند، را فرا مي گيرد.

اگر خوب دقت كنيم مي بينيم بچه ها از نظر استعدادها يي كه دارند با يكديگر متفاوتند. دو كودك را نمي توان پيدا كرد كه از همه لحاظ شبيه هم باشند. مثلاً اگر در كلاس درس سوالاتي از آنان گردد هر كدام از اين دانش آموزان به وسيله هوش و استعداد هاي ذاتي كه دارند، جوابهاي گوناگوني را خواهند داد.

لذا روانشناسان و جامعه شناسان با كمك علم زيست شناسي ,پرونده تحصيلي را جهت هر يك از محصلين اتداع نموده اند كه هر يك از اين پرونده ها ، مي توانند بيانگر خصوصيات و شايستگي هاي فرد فرد دانش آموزان باشد.

امروزه همه کوشش ها كنكا شها و تحقيقات به اين جهت می باشد كه تمام نونهالان براي تعليم و تربيت بهتر و ترقي و تكامل بايد از همه متمايز و شناخته شوند.

آگاهي از تفاوتهاي فردي مي تواند ما را در حل بسياري از دشواريها ياري دهد، وقتي قبول كرديم كه انسانها از نظر توانايي هاي ذاتي و اكتسابي تفاوت دارند، در پي اين نخواهيم بود كه از همه، رفتارهاي يكساني را انتظار داشته باشيم.

اگر كلاس بندي هر يك از دانش آموزان در پايه ها و مقاطع تحصيلي به صورت به صورت علمي و شايسته انجام گيرد، امكان غفراگيري و كسب مهارت، با در نظر داشتن كلاس بندي صحيح و مدرن، وجود خواهد داشت.

مسأله پژوهش:

اظهار مسأله

در اين تحقيق ما در پي پاسخ اين سوال هستيم كه كلاس بندي بهينه چيست و چه تاثيري در ارتقا و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي دارد:

دبستان خانه شاگرد و معلم و محلي می باشد كه بناي زندگي اطفال در آن پي ريزي مي گردد و يادگارهاي گوناگون از دوره پرشور و هيجان طفوليت در خاطره ها به جاي مي گذارد. در همين خانه بزرگ می باشد كه مغز كوچك اطفال شكل اجتماعي مي گيرد و به آهنگ با انضباط زندگي آشنا مي گردد.

اگر دبستان را به ساده ترين صورت آن در آوريم، واحد كوچكي از آن باقي مي ماند كه كلاس درس ناميده مي گردد. آنجا نيز قاعدتا” عده اي طفل خرد سال با شخصي به نام معلم گرد هم نشسته اند و مقدمات كتاب زندگي را ورق مي زنند طبقه بندي شاگردان در دبستانهاي معمولي از مهمترين وظايف مدير دبستان می باشد.

در طبقه بندي بايد به رشد جسمي و قدرت فكري و عقلي و رشد ذهني و اجتماعي و سازگاري روحي و اخلاقي كودكان توجه گردد، تا اطفال كه بهتر مي توانند با يكديگر كار كنند در يك اتاق قرار گيرند و بين آنان اختلافاتي كه به ناسازگاريها منجر مي گردد به وجودنيايد.

حال بایستی دید که:

اگر كلاس بندي صرفا” بر مبناي تراز علمي صورت گيرد و معدل كل دانش آموزان در سال قبل ملاك باشد، آيا اين كلاس بندي ايده آل می باشد؟

اگر كلاس بندي صرفا بر مبناي تراز اخلاقي صورت گيرد و چگونگي رفتار دانش آموزان با ديگران و سازگاري وي با محيط مدرسه و كلاس مد نظر باشد، و دانش آموزاني كه براي مدرسه ايجاد مشكل مي كنند، در كلاس هاي هم پايه به نسبت تساوي تقسيم شوند، آيا چنين كلاس بندي مي تواند مناسب باشد؟

اگر در كلاس بندي، فقط شرايط سني دانش آموزان در نظر گرفته گردد، آيا اين كلاتس بندي بهينه می باشد؟

و يا اگر در كلاس بندي و تقسيم دانش آموزان بين كلاسها، صرفا به ميزان تحصيلات والدين دانش آموز توجه گردد، آيا چنين كلاس بندي مي تواند موفق باشد و موجب هم تراز بودن كلاسها گردد و رضايت معلمين همپايه را به دنبال داشته باشد.

براي رسيدن به اين پاسخ، در گرمه جاجرم به نواحی گوناگون آموزش و پرورش رفته و از نزديك با نحوه كلاس بندي مدارس آشنا شديم، كه متعاقبا به ذكر آنها خواهيم پرداخت.

اهمیت و ضرورت پژوهش

دكتر ابراهيمي استاد دانشگاه تهران مي گويد:

(در بعضي از مدارس، بخصوص در امر كلاس بندي پايه اول دبستان، نحوه تقسيم دانش آموزان در بين كلاسها، فقط بر مبناي تحصيلات والدين صورت مي گيرد و دليلشان اين می باشد كه دانش آموزاني كه پدر و مادر تحصيلكرده باشد، هيچ گونه زحمتي بر دوش معلم ندارد و معلم فقط بايد به دانش آموزاني رسيدگي كند كه داراي پدر و مادر بي سواد يا كم سواد هستند).

در بيشتر مدارس ما، كلاس بندي بر اساس معدل كل دانش آموزان صورت مي گيرد، بايد ديد كه آيا اين روش كمي تواند در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان موثر باشد.

طرح پژوهش:

در كشور ما چندين مدرسه هست كه از نظر كلاس بندي با مشكل مواجه هستند ما بر آنيم تا روش صحيحي براي حل اين مشكل بيابيم.

در آغاز بايد بدانيم كه كلاس بندي چيست و چه نقشي بر پيشرفت تحصيلي دارد و بين مدارسي كه كلاس بندي دارند با ديگر مدارس چه تفاوتي هست و وظايف معلمان در اينگونه مدارس چگونه می باشد.

در اين تحقيق مقصود ما از كلاس بندي تقسيم دانش آموزان در بين كلاسها بر اساس معدل سال قبل آنها مي باشد. ما مي خواهيم بدانيم آيا اين روش صحيح می باشد يا خير؟

بهمين دليل به سراغ پايه هاي ابتدايي در چند مدرسه تهران رفته ايم و تحقيق خود را با پرسشنامه و پرونده تحصيلي دانش آموزان شروع كرده ايم.

سوالات پژوهش:

1- آيا در منطقه واحد پوششي شما از كلاس بندي مدرن بهره گیری مي گردد؟

2- نظر شما راجع به كلاس بندي مدرن و بهينه چيست؟

3- معلمان مربوطه بايد در امر كلاس بندي اعمال نظر كنند.

4- كلاس بندي دانش آموزان بايد به صورت حروف الفبا يا تصادفي انجام گيرد.

5- در امر كلاس بندي بايد مسائل اخلاقي دانش آموزان مد نظر قرار گيرد.

6- كلاس بندي صرفا به صورت تراز علمي مناسب می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

7- در مدارسي كه دانش آموزان آنها به صورت غير منظم و تصادفي كلاس بندي شده اند رقابت هست.

8- در بين معلمين كلاسهايي كه به صورت منظو كلاس بندي شده اند رقابت هست.

9- با بهره گیری از طرح تراز علمي – اخلاقي در كلاس بندي زمينه رقابت بيشتر در بين دانش آموزان فراهم مي گردد.

10- وظايف معلمين در مدارسي كه كلاس بندي مدرن دارند با مدارسي كه كلاس بندي مدرن ندارند يكسان می باشد.

11- در مدارسي كه كلاس بندي مدرن دارند مي توانند مقداري از وظايف خود را به دانش آموزان زرنگ واگذار كنند.

12- كلاس بندي مدرن و اصولي در مدارس وجود ندارد.

13- در كلاس بندي دانش آموزان، مدير نبايد دخالت كند بلكه معلمان كلاسهاي همپايه دانش آموزان را بر اساس ملاك هاي مختلفي كه دارند شناسايي كرده و مي توانند آنان را كلاس بندي نمايند. 

14- در كلاس بندي دانش آموزان علاوه بر تراز علمي و اخلاقي دانش آموزان بايد تحصيلات پدر و مادر مد نظر قرار گيرد.

15- آيا با طرح كارانه به صورت فعلي موافقيد؟

16- طرح كارانه به افراد لايق تعلق مي گيرد.

17- طرح كارانه زمينه رقابت بين آموزگاران پايه ها را سبب مي گردد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 60

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***