فرمت word : پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: مقايسه اضطراب در بين كودكان داراي شب ادراري و كودكان عادي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پايان نامه:

جهت اخذ مدرك كارشناسي رشته روانشناسي

 موضوع پايان نامه :

مقايسه اضطراب در بين كودكان داراي شب ادراري و كودكان عادي حدود سني 4-5 ساله در مهد كودك منطقه 11 تهران

استاد:

جناب آقاي اعظمي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده                                                                                              1

فصل اول : كليات تحقيق                                                                       2

مقدمه                                                                                              3

بيان مساله                                                                                        4

اهداف تحقيق                                                                                     5

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق                                                         7

فرضيه تحقيق                                                                                     8

مقدمه فصل دوم                                                                                 9

علل بروز و ريشه ها اضطراب                                                                11     

آثار علايم و اضطراب                                                                           13

علايم جسماني                                                                                14

علايم رواني                                                                                     16

انواع اضطراب                                                                                    18  

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تأثیر اضطراب                                                                                   20

ترس و اضطراب                                                                                 22

ارتباط اضطراب با جنس                                                                        23

ديدگاهاي نظري درمورد اضطراب                                                             25

ديدگاه رفتار گرايي                                                                              27

اختلالهاي اضطراب تعصميم يافته و هراس                                                28

تعريف اضطراب جنبه هاي وجلوهاي مختلف آن                                          33

شيوه هاي بيان اضطراب                                                                      38

انواع اضطراب                                                                                    39

بحرانهاي اضطرابي حاد                                                                       41

واكنشهاي اضطراب موقت                                                                    44

اضطراب در سطح رفتار                                                                        45

اضطراب فزون كنشي ، اختلال توجه                                                       46

اضطراب و اختلالهاي حركتي                                                                 47

نشانه هاي اضطراب در سطح بدني                                                        48                    

دستگاه رواني                                                                                   52

رشد رواني جنسي                                                                            54

نوفرويديها                                                                                         57

كارل يونگ و روان شناسي تحليلي                                                        60

كارن هارني                                                                                      62

هري استاك ساليوان                                                                          63

اريك فرام                                                                                         64

هينزهارتمن                                                                                     65

مارگارت ماهلر                                                                                  66

فصل سوم: روش تحقيق                                                                    69

حجم نمونه                                                                                     70

ابزار تحقيق                                                                                     71

بيان مساله                                                                                     72

روش آماري                                                                                     73

فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها                                       75

مقدمه                                                                                          76

جدول 2-4 فراواني نظاره شده                                                       77

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري                                                          78

بحث و نتيجه گيري                                                                          79

پيشنهادات                                                                                    81

محدوديت ها                                                                                  82

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

منابع و ماخذ                                                                                  83     

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدو د 5-4 ساله منطقه 11 شهر تهران می باشد .که در فرضیه یاد شده مطالعه و مقلسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی می باشد که جامعه می باشد که جامعه آماری کود کان که در حدود سنی 5-4 ساله در مهد کودک منطقه 11 هستند که جمعاً 1000 نفر هستند که 14700 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که روش نمونه گیری به صورت طبقه ای بوده می باشد و روش پژوهش بهره گیری شده از طریق علی و مقایسه ای بوده می باشد .که بعد از اجرای آزمون اضطراب بر روی کودکان وبه دست آوردن نمرات خام آنها از طریق روش x2و مقایسه اضطراب در دو گروه دارای شب ادراری و کودکان عاری بوده می باشد و سطح معنی داری آن برابر 5% pj بوده می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

اضطراب همان آگاهی نسبت به کشمکشهای حل و فصل نشده میان عوامل ساختاری شخصیت می باشد برای نمونه، کشمکش میان تمایلات نا خود آگاه و هنجارهای سرکوبگر، تضاد میان تمایلات متفاوتی که هر یک کوشش دارد. بر شخصیت فرد مسلط گردد میان عوالم خیلاتی و تجربه جهان واقعی ،میان طریقه های معطوف به بزرگی و کمال و تجربه حقارت و کوچکی و نقص خویش میان آرزوی پذیرفته شدن از .جانب دیگران جامعه یا جهان هستی و احساس طرد شدن از جانب دیگران ، میان اراده معطوف بودن و سنگینی با وجود که برای فرد غیر قابل تحمل می نماید و آرزوی عیان و پنهان نبودن را بر می انگیزد . تمام این کشمکش ها اعم از نا خود آگاه و نیز نیمه خود آگاه ،تصدیق شده یا نشده در لحظات نا گهانی یا مداوم اضطراب بروز می کند (تیلش به نقل از فرهاد پور -1379) پس زیرا رشد روانی و فعالیتهای عضلانی یا حسی و حرکتی افراد با یکدیگر تفاوت فاحش دارند علل ابتدایی آنها به اطراب نیز نمی تواند یکسان باشد ثانیاًیک حالت عاطفی نظیر اضطراب نمی تواند نزد همه یکنواخت اقدام کند بلکه با در نظر داشتن پیشینه و تربیت و خصوصیات خلقی و تجربیات فردی و هم چنین شرایط و موقعیتهای خاص مربوط به اولین تجربه ها شیوه انطباق یافتن عاطفه تغییرمی کند. که اینها می تواند در دوره کودکی باعث ایجاد عواملی مثل مکیدن و یا شب ادراری در کودک حضور پیدا کند که تمام این مسائل می تواند نشاًت گرفته از محیط خانه و یا طرز برخورد افراد دو خانواده در برقراری ارتباط با یک دیگر باشند. که اصطراب قانونی روانی می باشد که براثر کش و قوس در زندگی چه برروی کودک و نوجوان و جوان و……پیش میآید.

اظهار مسئله

در ارتباط با ايجاد اضطراب در بين كودكان كه داراي شب ادراري مي توان با قاطعيت گفت كه شواهدي دارد كه استعداد به اضطراب در دوران گردید قبل از تولد پيدا مي گردد طوري كه اتورانگ ضربه تولد را علت اوليه اضطراب تلقي مي كردو نظريه رونكاري بر مسئله جدا شدن از مادر به عنوان منبع اضطراب تاكيد مي كند هنر به هيجاني حاصل از جداديها نيز منبع اصلي اضطراب تلقي مي گردد كه اين اضطراب بايد نيا آمدن فرزند ديگر و يا روابط بر والدين خودش را مي تواند به چهره هاي مختلف را نشان بدهند كه اين نام برخي حالات عاطفي كه فقط يك علت با يالا امل يك علت مسط دارند كه باعث اضطراب مي گردد كودك كم تجربه به خيلي ساده تر از يك نزرگسال با تجربه اضطراب خودرا آشكار مي كند علاوه بر تجربه عوالم متعددي در كتمان يا اظهار اضطراب دخالت دارند كه اضطراب كودك به شكلهاي گوناگون ضاهر مي گردد كه خوابيدن بردن احساس خستگي، گونه ديگري،… و شب اداري كه مي تواند مسئله مهم باشد. 

سوال مسئله

آيا ارتباط ميان اضطراب و شب اداراي در مقايسه با كودكان عادي هست؟

اهداف پژوهش

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی می باشد به این شکل می باشد که کودکانی که شب ادراری دارند آیا اصطراب و ترس و دلهره شان بیشتر از کودکان عادی می باشد یا نه هیچ تفاوتی ندارند و اصلاً عامل شب ادراری می تواند اضطراب نباشد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه سهم بسیاری از بودجه دولتها در کشور های پیشرفته صرف امور تحقیقاتی می گردد مرکز فراوانی دست اندکار این امر خطیر بوده و بخش عظیمی از سرمایه گذاریهای این جوامع را به خود اختصاص داده می باشد و به صورت دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت نتایج حاصل از توسعه مغز ها به بار می نشیند سهم تحقیقات آموزشی در این بین از اهمیت فراوان برخوردار می باشد. و محور اساسی آن رشد استعدادها آنها و آشنایی باوضعیت روانی ،هدایت و بهسازی و بهداشت روانی که انسانها را وادار نمود تا توسعه را درک کنند و از عواملی که باعث اصطراب می شوند چه در زمان کودکی و چه در زمان نوجوانی و جوانی که خود می تواند تاًثیر بسزایی بگذارد که امید می باشد با راه حل اصولی بتوان این معضلات روحی را در کودکان کم و کمتر کنیم.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 92

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***