جدید: پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسی دوستي هاي قبل از ازدواج و تاثير آن در بهداشت زندگي زناشويي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع پایان نامه:

مطالعه دوستي هاي قبل از ازدواج و تاثير آن در بهداشت زندگي زناشويي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

زناشويي و تأسيس زندگي مشترك خانوادگي يك خواسته طبيعي می باشد كه غرائزش در وجود انسانها نهاده شده می باشد. و اين خود يكي از نعمت‌هاي بزرگ الهي می باشد . پيمان مقدس زناشويي رشته‌اي می باشد آسماني كه دل‌ها را به هم پيوند مي‌زند، دل‌هاي پريشان را آرامش مي دهد،‌افكار پراكنده را به يك هدف متوجه مي‌سازد. خانه، جايگاه عشق و محبت، ‌كانون انس و مودت و بهترين آسايشگاه می باشد.

هر پسر و دختري كه به سن بلوغ مي‌رسند بزرگترين آرزويشان اين می باشد كه ازدواج كنند و با تأسيس زندگي مشترك زناشويي،‌ استقلال و آزادي بيشتري بدست آورند. يار و مونس مهربان و محرم رازي داشته باشند. آغاز زندگي سعادتمندانه خويش را از زمان ازدواج حساب مي‌كنند و برايشان جشن مي‌گيرند . زن براي مرد آفريده شده و مرد براي زن، و مانند مغناطيسي يكديگر را جذب مي‌كنند.

تربيت جنسي جوانان مسئله پر اهميتي می باشد. زيرا دنياي جوانان روز به روز همراه با رشد علمي و اقتصادي و موفقيت هاي فرهنگي دنياي امروزي غني تر مي‌گردد. بروز قابليت تحريك جنسي فوق العاده با تكوين خط مشي نادرست آن كه در جوانان كمتر بر عدم سلامتي اوست لذا براي بروز آن مراعات و مراقبت هاي دقيق والدين لازم می باشد.

 1-1- موضوع تحقيق و بيان مسئله

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جواني دوره بحران و زمان شورش می باشد از مسائل دوره جواني تمايلات شديد جوانان به برقراري ارتباط با جنس مخالف می باشد و تمايلات به يكباره در اين دوره بروز نمي‌كند بلكه در دوره جواني افزايش مي يابد و اگر تحريك وضع گردد، احتمالاً بصورت اميال مفرط جنسي در مي آيد و به تمايلات شديدتر منتهي مي‌گردد. كه گاه به انحرافات جنسي مي انجامد و يا به صورت رفتارهاي غير عادي كه براي جلب توجه انس مخالف می باشد جلوه گر مي‌گردد.

اگر مسائل جنسي براي جوانان حساب شده و كنترل شده باشد و او بتواند از راه صحيح كه مورد قبول اجتماع او نيز هست با جنس مخالف خود ،‌روابط درست و مشروع مستقر كند هیچگاه با مشكل روبرو نخواهد گردید.

در روابط دختر و پسري اندازه مهم می باشد زيرا باعث تكلم با يكديگر و توانايي نگاه مستقيم آنها و غيره مي‌گردد.

ارتباط صحيح،‌ ارتباط اي معقول و قوي می باشد كه شرعاً قابل قبول می باشد و امنيت و سلامت و حقوق طرفين، كاملاً محفوظ مي‌گردد. هر گونه اختلالي كه در رفتار فرد روي مي دهد در چگونگي ايجاد ارتباط با افراد تأثير مي‌گذارد.

از نقشه هاي شوم استعمار گران اين می باشد كه در آزادي روابط دختران و پسران بكوشد و به هر بهانه‌اي كه امكان دارد آنها را به هم نزديك نمياد. به جوانان بياموزند كه ازدواج يعني آغاز محدوديت و محروميت از لذتهاي جنسي و زندگي يعني تنوع در سكس. عده‌اي از روانشناسان، بويژه آنها كه غربي هستند قائل به ارضاي آزادي بي بند و بار غريزه هستند و عقيده دارند در اين ارتباط هيچ گونه منعي و سخت گيري نبايد باشد. آنها در طريق اهداف و مقاصد خود عقايد ديني را نفي مي‌كنند و ارزشهاي انساني را ناديده مي‌گيرند و معتقد هستند وجود هر گونه منع و سخت گيري سبب پيدايش عقده‌ها، و نابساماني‌هاي رواني می باشد، آزادي بي بند و باري در اعمال غرايز سبب پيدايش نابساماني‌ها و مشكلات فردي و اجتماعي بسياري می باشد كه جلوه اي محدود از آن در دنياي غرب و يا در جوامعي كه كمونيسم جنسي رواج يافته ديده مي‌گردد. نمونه اين همه كه كودكان بي‌سرپرست،‌ زنان آلوده و مردان خود فروش.

روابط جنسي با جنس مخالف ،‌قبل از زناشويي صرف نظر از موارد استثنايي براي هر دوجنس مخصوصاً براي دختران بي اندازه دشوار می باشد. در جامعه اي كه آشنايي زن و مرد با يكديگر مجاز نيست روابط جنسي زن و مرد عموماً توسط فحشا قابل حل می باشد. اين نوع ارتباط جنسي نيز مشكلات جنسي – حيثيتي و مالي را به همراه دارد. نيروي جنسي محروم و متراكم،‌ خطر كامجوئيهاي بدني و انحرافي افزايش مي يابد. بيماريهاي مقاربتي‌ها، زناي محضه،‌ خيانت به جريم زناشويي افزايش مي يابد. آبستني هاي آزاد و كودكان خارج از بستر زناشويي افزايش مي يابد.

به علت روابط آزاد دختر و پر قبل از زناشويي و شكايت خانواده هاي دختران به دادگستري زناشويي هاي اضطراري رو به افزايش می باشد.

آشنايي و دوستي پسر و دختر در ايران بنا به سنت ديرين،‌ بسيار دشوار و بطور كلي هنوز غير معمول می باشد. در صورتي كه نياز زن و مرد به آشنايي و معاشرت با يكديگر ،نياز طبيعي و جهاني می باشد.

از دشواري هاي محقق آميزش با جنس مخالف مانند:

1ـ مخالفت سنتهاي خانوادگي و باور داشتنهاي اجتماعي ،‌آميزش و معاشرت دختر و پسر.

2ـ نبودن و كم بودن باشگاه ها و تفريح گاه ها ، مناسب براي ملاقات و آشنايي هاي سالم دختر و پسر.

3ـ ضعف بنيه مالي نسل جوان بويژه پسران براي دعوت از دختران در مكان هاي سالم و شركت در پيك نيك ها و گردشهاي خارج از شهر.

4ـ بي تجربگي در شناختن حدود آزادي مطلوب در روابط ميان پسر و دختر يعني روابط آشنايي پسر و دختر تا چه اندازه رواست و چه وقت به مرحله افراط نزديك مي‌گردد و چگونه بايد تعادل آنرا حفظ كرد.

آمار معيارهاي رواني،‌ خودكشي هاي،‌ جنايت ها، دلهره ها، اضطراب ها، يأس ها، بدبيني ها و حسادتها و كينه ها بصورت وحشتناكي بالا مي‌رود؟ چرا؟

براي آنكه سركوب نكردن غرايز و آزاد گذاشتن ميليها به معني رفع قيود و حدود و مقررات تفسير گردید. در جامعه امروز جوانان بطور محسوس از ازدواج شانه خالي مي‌كنند. حقيقت اين می باشد، اشباع غريزه و سركوب نكردن آن يك مطلب می باشد و آزادي جنسي و رفع مقررات و موازين اخلاقي مطلب ديگر. اشباع غريزه با رعايت اصل عفت و تقوا منافي نيست، بلكه تنها در سايه عفت و تفواست كه ميزان غريزه را به حد كافي اشباع كرد و جلوي هيجانهاي بيجا و ناراحتي ها و احساس محروميت ها و سركوب شدن هاي ناشي از آن هيجانها را گرفت. اما آنچنانكه از مقررات و اخلاق محدود كننده در روابط اجتماعي و امور اقتصادي و از عفت و تقواي سياسي و اجتماعي گريزي نيست از مقررات و اخلاق محدود كننده جنسي و از عفت و تقواي جنسي نيز گريزي نمي‌باشد.

يكي از قدرتهاي نيرومند در وجود بشر شهوتها هستند اين قدرت همچون ساير نيروهاي دروني بشر اگر درست هدايت گردد و در كانال معقول قرار گيرد مي‌تواند عامل بقاء نسل – كانون جذابيت و طراوت زندگي و منشأ بسياري از اختراعات و اكتشافات و پيشرفتهاي مادي و معنوي بشر واقع گردد و چنانچه اين نيروها از مسير طبيعي خودخارج گردد براي بشر از گرگ درنده و از سرطان كشنده تر خواهد بود. چرا كه شهوات عقل را تباه مي‌سازد و سرانجام هستي را به هلاكت و نيستي مبدل مي‌سازد.

جوان تازه بالغ نياز جديد و مبهم و تمايلات قوي و نامعلومي‌را احساس مي‌كند كه او را از جلدش خارج مي‌سازد و به سوي جنس مخالف مي‌كشاند . اومي خواهد اين همه انرژي و نيرويي را كه در او به وجود آمده می باشد و موجب هيجان او شده می باشد در جايي آزمايش نمايد اما در عين حال نگران عواقب آن نيز مي‌باشد، همچنين تمايلات جنسي خود را مي‌بايست با فرهنگ،‌ آداب و رسوم و مذهب نيز تطبيق دهد زيرا جوامع و فرهنگ هاي مختلف و مذاهب برداشتهاي گوناگون از مسائل جنسي دارند وممكن می باشد او هنوز آمادگي اين تطبيق را نداشته باشد. او بيداري و رشد تمايلات جنسي را دارد ولي هدف ندارد.

جوانان و نوجوانان بدون راهنمايي جدي و مؤثر يا آموزش براي كنترل ، تسلط و موفقيت در توانايي هاي جنسي در مورد مسائل جنسي شان نگران و بيمناكند. علاقه به رفتارهاي جنسي در ميان نوجوانان و جوانان با شدت و ضعف بروز مي‌كند و اختلاف ميان كششها و تمايلات جنسي آنان به صورت مختلف مانند: مقاربت جنسي – استثماء و همجنس و فشارهاي ناشي از بحران ها هر يك به سهم خود به وجود آورده مشكلاتي براي ايفاي تأثیر درست در روابط جنسي نوجوانان بوده می باشد.

مفاسد مختلف بي شماري كه از توسعه فحشاء و روابط نامشروع به وجود آمده راستي آنچنان ناراحت كننده می باشد كه نسبت دادن آن به قرن بيستم بي شباهت به تناقص نيست و هر سال آمار بيماري هاي مقاربتي و فدائيان اين بيماريها ميليونها نفر بالا مي‌رود و در نتيجه صدها هزار نفر در هر كشور به گوشه هاي بيمارستانها پناه برده به صورت اعضاء معضل و فلجي بار دوش اجتماع مي‌گردد. و به صورت مشكل بسيار بزرگي پيش پاي تحولات اجتماع قرار مي‌گيرند، ميليونها كودك بي‌سرپرست كه همگي نتيجه يك خوشگذراني كوتاه يك ملاقات موقت اند در سراسر جهان چرخ اقتصادي كشورها را مواجه با مشكلات عظيم مي‌كنند. يك عده افراد شرور و خطرناكي مي‌شوند كه اجتماع را با انواع جرائم و جنايات مختلف تهديد مي‌كنند. مبارزه با فحشاء و عوامل آن يكي از برنامه هاي اساسي و قطعي می باشد.

در بعضي از جوانان به جهت ضعف اراده و يا عدم تعليم و تربيت و ارشاد و راهنمايي به موقع و يا انحطاط و آلودگي محيط زندگي خود، با تسليم شدن در برابر طوفان غرايز و شهوات آن پاكي ومعصوميت طبيعي و ذاتي خويش را از دست مي دهند و راه تكامل و سعادت ابدي را به روي خود مي‌بندند. لذا اگر مسائل جنسي براي جوانان حساب شده كنترل شده باشد و او بتواند از راه صحيح كه مورد قبول اجتماع او نيز می باشد با جنس مخالف خود روابط درست ومشروع مستقر كند هیچگاه با مشكل روبرو نخواهد گردید. و چه بسا اين ارتباط ممكن می باشد بر بهداشت رواني زندگي زناشويي در آينده تأثير بگذارد.

مسئله ازدواج يكي از مسائلي می باشد كه از نظر بهداشت رواني نهايت اهميت را دارد ، زیرا در ازدواج ارتباط بسيار نزديك و طلاني بين زن و مرد مستقر مي‌گردد لذا قبل از ازدواج شرايطي را كه لازمه زناشويي موفقيت آميز می باشد بايد در نظر گرفت. مسائل جنسي، به ويژه در دوران بلوغ و آغاز جواني ،‌يكي از مهمترين مسائل جوانان به شمار مي‌رود. قسمت مربوط به صفحه حوادث روزنامه هاي يوميه و پروندههاي دادسراهاي ما را مسائل و تبهكاري جنسي تشكيل مي دهد.

گسترش زياد تمايلات جنسي در دوره بلوغ سبب نيازمندي هاي بيولوژيك جديدي مي‌گردد و به همين جهت تغييراتي در ارگانيسم ايجاد مي‌كند. ارتباط جوان را با دنياي هارج و نسبت به فعاليت شديد عصبي آماده مي‌كند و تحميل تحريكات جنسي شديد و عدم امكان ارضاي اين تمايلات فشار روحي بسياري را به نوجوانان و جوانان وارد مي‌سازد.

امروزه ثابت شده می باشد كه احساسات منحرف احياناً به طرز مرموزي، بر دستگاه ادراكي بشر فرمان مي‌راند و مستبدانه حكومت مي‌كند و دستگاه ادراكي ناآگاهانه فرمان هاي آن را اجرا مي‌كنند.

روانشناسان ريشه بسياري از عوارض ناراحت كننده عصبي و بيماريهاي رواني و اجتماعي را احساس محروميت خصوصاً در زمينه امور جنسي تشخيص دادند ثابت كردند كه محروميت ها مبدأ تشكيل عقده‌ها و عقده‌ها احياناً به صورت خطرناك مانند ميل به جنايت حسادت انزوا بدبيني و… متجلي مي‌گردد.

يعني براي اينكه موجبات سركوب شدن غرايز و پيدايش آثار خطرناك رواني و اجتماعي ناشي از آن خصوصاً در زمينه امور جنسي بيشتر فراهم گردد بر عقده‌ها وتيرگي‌هاي رواني افزوده گردد.

ارتباط نوجوانان با جنس مخالف موجب بيداري تخيلات شهواني ، تحريكات اتفاقي و در كل گرفتار كننده مي‌گردد.

يكي از مواردي كه دنياي غرب بيش از اندازه تند روي نموده و باعث نگراني شده موضوع ارضاء غريزه جنسي می باشد. بسياري از دختران و پسران آن كشورها در اثر آزادي بي حساب دچار بدبختي و فساد اخلاقي در راه غريزه جنسي گشته اند و راه سقوط را با كمال سرعت طي مي‌كنند. اصولاً ضرر آزادي بي حد در موضوع اعمال شهوت جنسي نه تنها باعث از بين رفتن اساس خانواده و بر هم زدن نسل آينده و انحرافات جنسي و اخلاقي می باشد ، بلكه منافات با شخصيت و مباني بشري دارد مقام بشر بالاتر از آن می باشد كه خود را اسير منجلاب شهوت نمايد . بدون شك و ترديد اين قوه هم مانند ساير قواي طبيعي كه در نهاد بشر عنوان وديعت نهاده شده بايد تعديل گردد ولي آن چیز که را كه از نظر پوشيده نيست آن می باشد كه اين قوه بايستي تسخير بشر باشد نه بشر تسخير آن.

غريزه جنسي لجوج می باشد كه نمي‌تواند طغيان آن را به اين آساني ها كنترل نمود لذا در روابط نامشروع جنسي اين غريزه طغيان مي‌كند. بي حجابي وپيروي از منطق نادرست تعليم و تربيت مختلط بدبختانه در كشور ما هم يكي از مظاهر عاليه تمدن بشر به شمار رفته يكي از مسائلي می باشد كه زمينه اساسي توسعه فحشاء و انحرافات را به وجودآورده می باشد و اين مسئله مانند مسائل مهم اخلاقي و اجتماعي مي‌باشد كه تاكنون بر سر آن ميان مردم واقع بين طرفداران بي حجابي و تربيت مختلط بحث هاي زيادي به اقدام آمده ولي بدبختانه عملاً اين نقشه نادرست در كشور ما جامه اقدام پوشيده و تقليدهاي كوركورانه بي حجابي و معاشرت آزاد را به عنوان ارزنده ترين ارمغان اروپا تحويل ما داده می باشد. اما جاي خوشوقتي اين می باشد كه در ميان يك چنين اشتباه عمومي هنوز جمعيت متدين اين مملكت سنگر ديني خود را ترك نگفته و از اول اعلام نموده می باشد كه بي حجابي و تعليم و تربيت مختلط از عوامل قطعي توسعه فحشا و مفاسد اجتماعي می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 93

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***