منبع پایان نامه : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: مسائل و مشکلات زنان شاغل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع پایان نامه:

مسائل و معضلات زنان شاغل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده (پیشگفتار):

این پژوهش به مقصود شناخت و مطالعه مسائل و معضلات زنان شاغل صورت گرفته می باشد.

در این پژوهش 40 نفر از زنان شاغل در مشاغل گوناگون (اعم از: کارمند (دولتی) و آزاد) به گونه کاملا تصادفی نمونه گیری شده اند که از قسمت های مختلف شهرستان کرج انتخاب شده اند.

جهت گردآوری داده ها در مورد این شناخت و مطالعه، پرسشنامه ای تنظیم شده می باشد که شامل 22 سوال می باشد که این سوالات در ارتباط با اهداف پژوهش تنظیم و مشخص شده اند که از قبل سوالاتی در این باره مطرح شده بود. مانند:

– آیا بین درک سرپرست و میزان تحصلات ارتباط هست؟

– آیا بین مسابقه خدمت و درک سرپرست ارتباط هست؟

– آیا بین شغل همسر – سمت – میزان تفاهم و همفکری با همسر ارتباط هست؟

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

– آیا بین تعداد فرزندان و ساعات اضافه کار ارتباط هست؟

و …

که این سوالات و گونه و نحوه پاسخ گویی آنها توسط جداول دو بعدی و سه بعدی مورد مطالعه قرار گرفته اند در نهایت نتایج حاصله ذکر گردیده می باشد.

مقدمه:

حیات بشر در جامعه با کار عجین شده می باشد، جانداران دیگر زندگی خود را مدیون مواهب طبیعت و غرایز خویش هستند و بدون تفکر و کوشش ویژه و با بهره گیری از مواهب طبیعت زندگی می کنند. بشر تنها در دورانی کوتاه از تاریخ در وضعیت صرفا طبیعی زیسته می باشد و به سد جوع قناعت کرده می باشد. بشر از همان سپیده دم تاریخ، با به کارگیری هوش و آگاهی و فعالیت های پیچیده مغزی خویش به ابزارسازی پرداخته می باشد و ماده و طبیعت را به خدمت خود درآورده می باشد. او به آن چیز که مستقیم در دسترسی داشته می باشد، اکتفا نکرده می باشد و بلکه همواره در کوشش و تکاپو و جست و جو بوده می باشد تا با بهره گیری از آن چیز که در دسترس دارد به آن چیز که در دست ندارد، اما نیاز به آن را احساس می کند دست یابد و بدین ترتیب کار وی هر روز پیچیده تر شده و از مرحله طبیعی و غریزی بیشتر فاصله گرفته می باشد و بدین گونه جنبه فرهنگی کسب کرده می باشد. (توسلی، غلامعباس، جامعه شناسی کار و شغل، صفحه 3)

علل کار کردن:

ارضای نیازهای جسمانی که از طریق کسب پول پیش روی انجام کار حاصل گردد، نمی تواند تنها لازم و کافی برای کار کردن محسوب گردد، ارضای نیازهای روانی و اجتماعی نیز از تعیین کننده های علت مهم در اشتغال و نوع آن به شمار می طریقه. به نظر میننجر (Minniger) (1952) عواملی را که موجب کار کردن می شوند، می توان به توضیح زیر برشمرد:

1- کار کردن وسیله ای برای صرف ا نرژی در راه مطلوب می باشد. (حفظ تعادل فیزیولوژیکی)

2- کار کردن وسیله ای برای ایجاد روابط اجتماعی با دیگران می باشد.

3- از طریق کار، فرد خود را جزئی از جامعه محسوب می دارد.

4- از طریق کار کردن، بشر به ارزشیابی توانایی ها و مهارت ها و نیز کشف محدودیت های خود می رسد.

5- کار کردن نشانه ای از بلوغ و بزرگسالی می باشد، یعنی تا زمانی که فرد شغلی به دست نیاورده می باشد، خود را مستقل نمی داند و به عنوان عضوی وابسته به اعضای خانواده با آنها زندگی می نماید.

دانش و ظرفیت علمی نیروی انسانی هر جامعه مهمترین عامل در بهره برداری بهینه از منابع مادی و معنوی و اساسا توسعه فرهنگی و اقتصادی آن جامعه می باشد. پس جامعه هایی که قصد دارند در مسیر توسعه گام بگذارند، بایستی بتواند از نیروی انسانی خویش اعم از زن و مرد به نحو احسن بهره گیری کند. زیرا تنها عاملی که سرعت و آهنگ رشد و توسعه اقتصادی – اجتماعی هر کشوری را تعیین می کند، منابع انسانی آن جامعه می باشد. (دان بلانت، مارک جکسون، اقتصاد کار و نیروی انسانی، صفحه 8)

جامعه انسانی متشکل از زنان و مردانی می باشد که در روابط متقابل اجتماعی قرار گرفته می باشد و هم یک از دو جنس، در عین وابستگی متقابل به یکدیگر، تأثیر و کارکرد ویژه ای را بر عهده گرفته اند. بی تردید زنان به عنوان نیمی از جمعیت تاثیر مستقیمی در پیشرفت و توسعه جامعه دارند و استراتژیهای یک جامعه توسعه یافته بایستی حتما بر مبنای مشارکت فعال هر چه فعال تر بانوان در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی طراحی گردد. در دیدگاه اسلام و مقررات مربوط به آن، میزان مسئولیت های سیاسی – اقتصادی و اجتماعی بانوان نسبت به مردان به نحو اصولی و واقع بینانه ای دارای تفاوت هایی می باشد که رعایت نکردن آن باعث بروز معضلات جدی در ساختار جامعه و به ویژه خانواده می گردد. همانطور که تلقی تفاوت بین زن و مرد به عنوان تبعیض، در جامعه معضلات و فشارهایی را بر زنان، به ویژه زنان شاغل تحمیل می کند که نهایت باعث کاهش کارایی و انگیزه در زنان می گردد. (دان بلانت، مارک جکسون، اقتصاد کار و نیروی انسانی، صفحه 11)

وقتی زنان تأثیر های زنانه را کنار می گذارند و فعالانه در زندگی اجتماعی شرکت می کنند، نه تنها از طریق سیستم اجتماعی تشویق نمی شوند، بلکه در داخل جامعه زنان نیز مورد طرفداری قرار نمی گیرند.

زنان در جامعه تأثیر های متعددی دارند که هم در داخل خانواده و هم در خارج آن بایستی به آنها بپردازند:

الف- تأثیر زن در تغذیه و رشد

ب- تأثیر زنان در تعلیم و تربیت

پ- تأثیر زن به عنوان همسر و شریک زندگی(ساروخانی، باقر، جامعه شناسی خانواده، صفحه 9)

در سیستم سرمایه داری، زنان را به واسطه ضعف جسمانی و غیره فاقد قدرت می دانند و لذا حضور زن در مسائل اجتماعی و سیاسی را در توان آنان نمی بینند و سلطه پدر سالاری را ناشی از آن می دانند که مردان قدرتمند هستند و بایستی زنان را تحت سلطه داشته باشند، سلطه پدر سالاری، سرمایه داری حضور زنان را در کار مانع شده می باشد و آنجا که زنان به کار مشغول هستند، به انواع تبعیضات از نظر دستمزد، نحوه استخدام، بازنشستگی، تسهیلات رفاهی و امکانات ارتقا دچار می شوند، اما اسلام، با تفکر عادلانه و همه جانبه خویش، چهره سازنده ای از زنان ترسیم می کند و زنان را پرورش دهندگان افراد و قدرتمندان و رجال علمی و سیاسی جامعه معرفی می نماید. (كبيري، قاسم، مباني رفتار سازماني، صفحه 14)

اسلام سلامتی ارکان فرهنگی جامعه را در سلامت تأثیر زنان می داند و نیز ارزشهای فراوانی را به آنها می دهد. از مطالعه آیات قرآن کریم چنین بر می آید که زنان، دوشادوش مردان مورد خطاب الهی قرار گرفته اند.

به نظر می رسد که در درجه اول این خود زنان هستند که بایستی با در نظر داشتن مشکلاتی که برایشان ملموس و عینی ا ست، راهکارهای مناسب برای حل این معضلات و یا لااقل کم کردن آنها، ارائه دهند. مهمترین مسئله ای که برای زنان شاغل امروز کشورمان هست، چگونگی ایفای تأثیر های سنتی که فرهنگ، عرف و شرع ما بر دوششان نهاده می باشد و هماهنگی این تأثیر ها با نقشی که مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی زنان در دنیای امروز ایجاب می کند. (ساروخانی، باقر، جامعه شناسی خانواده، صفحه 17)

در آستانه قرن بیست و یکم، زنان متوجه شده اند که به منظر نشان دادن دانش و توان کاری خود لزومی ندارد که بیش از حد کار کنند و از اینکه مردان نیستند، خود را مقصر بدانند. زنان امروز درک کرده اند که هم می توانند حربه خود را داشته باشند و هم ویژگی های خود را حفظ کنند و نه تنها خود را به دنیای مردان وفق ندهند، بلکه شیوه های خاص خود را به جامعه بشناسانند. زنان کوشش را آغاز کرده اند تا خود را تعریف کند و ساختارهایی برای زندگی کاری که مناسب آنها باشد، بیابند. زنان موقعیت مساوی را جست و جو می کنند و نه موقعیت مشابه با مردان را.

گرچه به نظر می رسد در شرایط کنونی مردان آمادگی کافی برای درک تغییرات در سیستم ها، در عرف ها، الگوها و ساختارها را ندارند. اما به گونه یقین تنها مدیران مرد بالغ و رشد یافته می توانند به آگاهی کامل درمورد شخصیت و شایستگی زنان برسند. این فرآیند اکنون آغاز شده می باشد. پس درک و تفاوت ها و اصلاح در رفتارهای تأثیر مدیریت ضروری به نظر می رسد. زنان کشورهای مختلف جهان – مانند کشورهای در حال توسعه – نیز در حال شکستن سقف شیشه ای خود هستند. (اصطلاحی که به فشار گوشه نشینی و عزلت تعجب آمیز علیه زنان اطلاق می گردد.) (باقریان، میترا، توجه جدید به اشتغال زن در ایران، صفحه 16)

خانم لینداوبرت (Linda vebret) می گوید: «ما می توانیم نسبت به آینده امیدوار باشیم، زیرا که زمینه برای تداوم پیشرفت در مشاغل مدیریت و نقشی قوی تر در رهبری زنان به وجود آمده می باشد.» (باقریان، میترا، اشتغال و بیکاری زنان از دیدگاه توسعه، صفحه 3)

نتایج تحقیقاتی پیرامون ده ها کشور جهان به اقدام آمد که حاکی از حضور زنان در بازار کار حتی در بسیاری از کشورها که زنان اکثرا محدود به ایفای تأثیر نسبی خود هستند، به سرعت در حال گسترش می باشد. افزودن بر آن بسیاری از زنان به گونه فزاینده در حال ایجاد مشاغلی از آن خود هستند. خیلی از خانم ها تنها به دلیل اینکه احساس کرده اند قابلیتها و استعدادهایشان به مراتب بیش از کار کردن در شرکت ها می باشد و در نتیجه آنجا را ترک کرده و خود به دنبال اشتغال زایی رفته اند. هر چند که به گونه متوسط 20% از مشاغل مدیریت در سراسر جهان در اختیار زنان می باشد. آنها هنوز هم در برابر سقف شیشه ای دست و پاگیر، از فعالیت باز مانده اند. حتی در کشورهایی که حداقل محدودیت برای زنان هست، مانند استرالیا، کانادا، امریکا، سهم زنان در مشاغل مدیریتی و رهبری از 3% بیشتر تجاوز نمی کند. علاوه بر آن زنان هنوز نسبت به مردان حقوق و امتیازات کمتری دریافت می کنند. در آمریکا، کشوری که زنان 46% نیروی مدیریت را به عهده دارند، میانگین درآمد هفتگی آنان 68% نسبت به مردان می باشد. بالاخره در بسیاری از کشورها، خانم ها هنوز شهروند درجه دو محسوب می شوند، برای جبران حقوق از دست رفته زنان، پیشنهادهای زیر یاد شده می باشد:

1- کشورها بایستی برای تساوی فرصت ها، قوانین موکد و اجباری وضع نمایند.

2- صنایع خدماتی بایستی توسعه یابد.

3- امکانات تحصیلی بیشتر و بهتری برای زنان فراهم آید.

4- خانم نیز خود بایستی فعالیت بیشتری در جامعه داشته باشند. (دان بلانت، مارک جکسون، اقتصاد کار و نیروی انسانی، صفحه 23)

* ان شاءا… که در تمام مناصب شغلی صداقت زنان را قدر بدانند و برای پشتکار و اعتماد به نفس زنان ارزش قائل شوند.

اظهار مسئله:

یکی از عمومی ترین مسائل زنان در مشاغل مسئول و مهم این می باشد که افراد چگونه می توانند مسئولیت های خانوادگی را با کار شدید، دقیق و خسته کننده تطبیق دهند. این قبیل زنان معمولا می توانند برای خدمات خانگی خود، مبلغ مناسبی بپردازند، به گونه کلی مسئله کمک به زنان شاغل در وظایف خانگ به عنوان یکی از مسائل رفاه اجتماعی شناخته شده می باشد. لیکن با وجود پزشکان، مهندسین، دانشمندان و سایر متخصصین عالی مسئله به صورت یک مشکل ملی جلوه گر می گردد. از طرفی معضلات مربوط به محیط کار نیز سوای معضلات خانه بر دوش زنان شاغل سنگینی می کند. مشکلاتی مثل ارتباط با همکاران، حقوق و مزایا و سرپرستی که در کنار تاهل بچه داشتن و غیره غیر از مسائل قابل مطالعه در مورد زنان می باشد. لزوم این مطالعه ما را بر آن داشت تا تحقیقی در مورد مسائل و معضلات زنان شاغل را انجام دهیم تا شاید بتوانیم گوشه ای از این مسائل را حل نموده و یا احیانا راهکارهایی برای بهبود وضعیت اشتغال بیابم.

با آنکه انجام امور خانه توسط زنان به صرف انرژی، وقت و زحمت زیاد احتیاج دارد، اما این کارها به عنوان کارهای غیر مولد ارزیابی می شوند و این مسئله برای زنان شاغل استثماری دوگانه می باشد. زن در تأثیر مدرن و امروزی خویش که همان مشارکت در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی می باشد. ساعاتی از روز را در خارج از خانه به سر می برند، اما همان تأثیر فرهنگی و سنتی سابق در خانه در انتظار او می باشد. تمامی کارهای معمول زنان خانه دار غیر شاغل، به علاوه رسیدگی به تحصیل فرزندان، مدیریت در خانه و … . (باقریان، میترا، توجه جدید به اشتغال زن در ایران، صفحه 2)

زنان شاغل اغلب خسته اند. خستگی جسمی و روحی و پیش روی تمامی این زحمات به گونه تک و تنها در خانه پاداشی دریافت نمی دارند و بلکه همیشه لرزش اعضای خانواده در انتظار آنها می باشد. شوهران ناراضی و فرزندان طلبکار، تنها قاضیان زنان شاغل هستند. زنان در کار خارج از خانه نیز کمتر از مردان فرصت ابراز وجود دارند.

معمولا کسانی که فعالیت اقتصادی منظمی ندارند، کسانی هستند که یا ازدواج نکرده اند و یا بچه ندارند و اغلب نیز در مشاغلی هستند که تداوم تأثیر خانه آنها می باشد. نظریات طرفداران حقوق اجتماعی زنان، نشان می دهد که چگونه موقعیت زنان در بازار کار بعضی از سیستم های جامع اجتماعی می باشد که زن در آن مقام پایین تری دارد.

ایجاد اعتقاد و باور جدی به لزوم حضور زنان در صحنه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و ضرورت ارتقاء سطح دانش آنها از طریق تعیین اهداف و سیاست های خاص در برنامه های توسعه و لزوم اجرایی وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای فرهنگی و آموزش ضروری می باشد و در ضمن تعیین اهداف کمی و کیفی برای جذب نیروی متخصص زن و رفع تبیعضیات شغلی برای زنان تحصیل کرده و بهره برداری بهینه از استعدادها و توانایی های زنان بایستی مانند برنامه های مورد بحث باشد.

در محیط کار بایستی گفت که عواملی که در رضایت شغلی و کاهش تنش های محیط کار موثر می باشند، شامل سیاست ها، خطی مشی سازمان – مدیریت صحیح، کنترل و نظارت و قدردانی، تعویض اختیار و غنی سازی شغلی می باشند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 113

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***