منبع پایان نامه : دانلود پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی تاثیر غلظت های مختلف هورمون IBA

با عنوان : مطالعه تاثیر غلظت های مختلف هورمون IBA

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته تولیدات گیاهی-تولید محصولات باغی

عنوان:

مطالعه تاثیر غلظت های مختلف هورمون IBA ونوع قلمه برای ریشه دار کردن قلمه های دو رقم زیتون سازگار در استان گلستان

 استاد راهنما:

دکتر حسین افشاری

استاد مشاور:

دکتر ابوالفضل فرجی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………

مقدمه :……………………………………………………………………………………………………

1-2- مشخصات گیاهشناسی زیتون …………………………………………………….

1-2- 1- ریشه………………………………………………………………………………………………..

 

1-2-2- برگ ………………………………………………………………………………………………..1-2-3.-………………………………………………………………………………………………………..

1-2-4- میوه…………………………………………………………………………………………………

1-2- 5- درخت زیتون………………………………………………………………………………..

1-3- کاشت زیتون…………………………………………………………………………………………

1-4- روش های تکثیر زیتون………………………………………………………………..

1-4-1- ازدیاد زیتون با بهره گیری از قلمه……………………………

1-4-1-1- فاکتورهای موثر در ریشه زایی قلمه ها

1-4-1-2-..تهیه قلمه های نیمه خشبی………………………………………..

1-4-1-3-.. بهترین زمان قلمه گیری…

1-4-1-4-..تیمار قلمه ها با مواد ضدعفونی کننده..

1-4-1-5- تیمار قلمه ها با هورمون

1-4-1-6- تیمار قلمه ها با هورمون ریشه زایی (IBA)….

1-4-1-7- تیمار قلمه ها با عناصر غذایی………………………………

1-4-1-8- عوامل محیطی موثر در ریشه زایی قلمه ها

1-4-1-9- بسترهای تکثیر قلمه………………………………

1-5- آب و هوای مطلوب درخت زیتون…………………………………………………

1-6- خاک مطلوب درخت زیتون……………………………………………………………..

1-6-1-کود و حفظ حاصلخیزی خاک در باغ زیتون …………………..

1-7- ترکیبات شیمیایی زیتون……………………………………………………………

1-8- خواص دارویی زیتون………………………………………………………………………

1-8-1- خواص برگ درخت زیتون……………………………………………………………

1-9- طرز تهیه روغن زیتون………………………………………………………………

1-9-1- طبقه بندی روغن زیتون………………………………………………………

1-9-2- تاریخچه رو غن زیتون…

1-9-3- آثار روغن زیتون بر تندرستی……

1-9-4- روغن گیری از زیتون….

1-9-5-روش انتخاب روغن زیتون مرغوب….

فصل دوم (مروری بر مطالعات گذشته)……

2-1- اثر هورمون های تنظیم کننده ریشه گیاهی در ریشه زایی

2-2- اسید ایندول بوتیریک (IBA))…………………………………………….

2-3- روش های کاربرد اکسین ها (هورمون ها)

2-4- تولید قلمه های زیتون……..

2-5- شرایط مختلف برای ریشه دار شدن قلمه های برگدار زیتون…………

2-6- تاثیر صفات ارثی پایه مادری در ریشه زایی   قلمه های زیتون……..

.2-7- زیتون کاری در استان گلستان

فصل سوم (مواد و روش ها))……………

3-2 –تاریخ، موقعیت جغرافیایی و نحوه انجام آزمایش….

3-3- تیمار با اسید ایندول بوتیریک اسید (IBA) به مقصود ریشه زایی

3-4- تهیه غلظت های مختلف محلول IBA…

3-5- کاشت قلمه ها……..

3-6- قالب طرح و سطوح تیماری…….

3-7- صفات مورد مطالعه در آزمایش..اتا

3-7-1- درصد ریشه­زایی

3-7-2-طول ریشه

3-7-3- قطر ریشه

3-7-4- تعداد ریشه

3-7-5-وزن تر ریشه

3-7-6- وزن خشک ریشه

3-8- روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها..

فصل چهارم (نتایج)…

4-2- نتایج.

4-2-1- درصد ریشه زایی………

4-2-2-طول ریشه

4-2-3- قطر ریشه

4-2-4- تعداد ریشه

4-2-5- وزن تر ریشه

4-2-6- وزن خشک ریشه…………

فصل پنجم (بحث و پیشنهادات)………..

5-2- بهترین تیمار هورمونی در شرایط آب و هوایی استان گلستان

5-3- بهترین تیمار نوع قلمه در شرایط آب و هوایی استان گلستان

5-4- بهترین قلمه از ارقام مورد بهره گیری در شرایط آب و هوایی استان گلستان………………..

5-5پیشنهادات…………..

منابع……………………………………………………………………………………………………………..

چکیده انگلیسی……

2

4

5

5

5

6

6

7

7

7

8

10

10

11

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

11

11

12

13

13

14

15

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

20

21

22

22

24

26

26

28

34

36

37

37

38

38

39

39

39

39

40

40

40

40

40

41

42

43

45

46

48

49

50

63

64

67

70

 

71

73

80

 

چکیده

به مقصود توسعه باغات زیتون کشور، تولید نهال مورد نیاز از ارقام مختلف تجاری ضروری می‌باشد. با این تفاصیل بعضی از ارقام زیتون نسبتا سخت ریشه­زا می­باشند که علت های آن متفاوت می‌باشد. پس بدین مقصود آزمایشی بصورت فاکتوریل اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک­های تصادفی با 3 تکرار از فاکتورهای، نوع قلمه در 2 سطح (نرم و نیمه خشبی)، با 5 سطح تیماری ایندول بوتیریک اسید به عنوان هورمون ریشه زا (شاهد ،2500، 3000،3500 و4000 پی پی ام) بر روی 2 رقم (میشن و کرونایکی) در هر تکرار با هدف دست یابی به بالاترین درصد ریشه­زایی در قلمه های زیتون و ارزیابی اثر IBA و نوع قلمه بر شاخص های ریشه زایی قلمه های زیتون انجام گرفت. نوع قلمه و رقم در کرت اصلی و غلظت های هورمون در کرت فرعی میباشد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین غلظت های مختلف هورمون IBA و تیمار شاهد تفاوت معنی داری به لحاظ ریشه زایی هست در سطح احتمال آماری 5 درصد تیمار قلمه ها با IBA غلظت 3500 پی پی ام به تنهایی در مقایسه با سایر تیمارها (شاهد، 2500، 3000 و 4000) بیشترین اثر را در افزایش شاخص های ریشه زایی قلمه های ارقام زیتون میشن و کرونایکی در شرایط آب و هوایی استان گلستان دارد. همچنین تیمار نوع قلمه (نرم و نیمه خشبی) تاثیر معنی داری در افزایش ریشه زایی قلمه های ارقام میشن و کرونایکی، با در نظر داشتن شاخص های ریشه زایی شان نسبت به قلمه های نیمه خشبی با در نظر داشتن شرایط آب و هوایی استان گلستان را داشت. بین ارقام میشن و کرونایکی به لحاظ درصد ریشه زایی تفاوت معنی داری نظاره نگردید. می توان گفت که مصرف هورمون IBA با غلظت 3500 پی پی ام به همراه بهره گیری از قلمه­های نرم تا حد قابل توجهی باعث بهبود وضعیت ریشه­زایی زیتون در آب و هوای استان گلستان می گردد و بدین وسیله کشاورزان و باغداران استان گلستان با بهره گیری از تیمار هورمونی و نوع قلمه ذکر گردیده و همچنین بهره گیری از کاشت زیتون رقم میشن می توانند نسبت به ایجاد و توسعه باغات زیتون و تولید نهال مورد نیازشان در منطقه اهتمام ورزند.

کلمات کلیدی: ایندول بوتیریک اسید (IBA)، ریشه زایی، قلمه، زیتون، نرم، نیمه خشبی

مقدمه:

زیتون ها شامل تقريباً 20 گونه درختان کوچک از خانواده Oleaceae بوده و در جهان کهن از حوزه درياي مديترانه، شمال آفريقا، جنوب شرقي آسيا، شمال تا جنوب چين، اسکاتلند و شرق استراليا پراکندگي گسترده‌اي داشته اند (Kiristsakis, 1998). زیتون تقریبا از 3000 سال قبل از میلاد مسیح مورد بهره گیری قرار می‌گرفته می باشد. منشاء درخت زیتون احتمالا منطقه مدیترانه بوده و از آنجا به نقاط دیگر دنیا راه یافته می باشد. این گیاه از نواحی گرم و نیمه گرم می‌باشد و موطن اصلی آن را در سوریه و جنوب ترکیه می‌دانند و از این نقاط به سایر نواحی که دارای آب و هوای مدیترانه‌ای هستند برده گردید، و اکنون از دامنه‌های غربی هیمالیا در شرق تا سواحل اقیانوس اطلس در مغرب و در دو طرف دریای مدیترانه درخت زیتون کاشته می گردد. علاوه بر نواحی نامبرده در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی و استرالیا این گیاه را نیز کشت و مورد بهره گیری قرار می‌دهند (Kiristsakis, 1998).

معروف ترین گونه شناخته شده این گیاه زیتون اروپایی با نام علمی Olea europaea که از دوران باستان برای تهیه روغن زیتون و نیز برای خوردن خود میوه آن کاربرد داشته می باشد، که در حالت طبیعی تلخ می باشد و بایستی درمعرض تخمیر طبیعی قرار گیرد ویا به مقصود قابل خوردن کردن، آنرا در آب نمک بخوابانند (Kiristsakis, 1998). از دیدگاه پرورش دهندگان مدرن، تنوع زیتون های شناخته شده بسیارزیاد می باشد. فقط در ایتالیا حداقل 300 گونه هست اما تعداد کمی از آنها تاحد زیادی رشد  می کنند (Galili, et al., 1997). گونه های اصلی ایتالیا، Leccino،Frantoio و Carolea هستند. هیچکدام از آنها را نمی توان با توصیفات باستانی همانند دانست، اگرچه بعید نیست بعضی از گونه های نازک برگ که بیش از همه مورد توجه می باشند از تبار Licinian معروف باشند (Boskou, 1996). درختان پهن برگ اسپانیا میوه های درشت می دهند اما غلاف آنها طعمی نسبتاً تلخ تر دارد و کیفیت روغن آنها نامرغوب تر می باشد. این زیتونهای اسپانیایی می باشد که معمولاً پس ازسوراخ سوراخ شدن و پر شدن پرورده شده وپس از خواباندن در آب نمک تازه خورده می شوند(Weissbein, 2006).

درختان زیتون حتی زمانیکه بدون هرس رشد آزادانه دارند دارای رشد بسیار آهسته ای هستند اما هنگامیکه امکان رشد طبیعی را در طول چند سال پیدا می کنند گاهی اوقات قطر تنه آنها به میزان چشمگیری افزایش می یابد، محیطی بیش از 10 متر را به ثبت رسانده که احتمال می رود عمرآن به چند قرن برسد (Jacoboni and Fontanazza, 1981). قدمت بعضی از درختان زیتون ایتالیا را به اولین سالهای امپراطوری یا حتی روزهای جمهوری روم نسبت می دهند، اما همیشه سن چنین درختان باستانی در زمان رشد مورد تردید قرارمی گیرد و شناسایی آنها با توصیفات قدیمی هنوز دشوارتر می باشد. درختان تحت پرورش به ندرت به ارتفاع بیش از 15 متر می رسند و معمولاً در فرانسه و ایتالیا بوسیله هرس کردن های زیاد به ابعادی بسیار محدودتر منحصر می شوند. چوب آن که به رنگ زرد یا قهوه ای مایل به سبز روشن می باشد اغلب با ته رنگ تیره تری رگه دار شده می باشد و بسیار سخت و متراکم می باشد چوب آن برای قفسه سازان و خراطان تزئینی بسیار با ارزش می باشد(Weissbein, 2006).

1-2- مشخصات گياه شناسي زیتون:

زیتون گیاهی از خانواده Oleaceae و از جنس Olea می باشد. خانواده اولئاسه 30 تا 35 جنس و حدود 600 گونه دارد که اکثرا در مناطق گرمسیری دنیا پراکنده اند و به صورت درختان زینتی و صنعتی هستند و فقط گونه زیتون Olea europaea دارای میوه خوراکی می باشد (مسچی و همکاران، 1381).

 1-2-1-ریشه

جنس خاک در نوع ریشه و گسترش آن تاثیر بسزایی دارد. در خاک های سنگین که تهویه به سختی انجام می گیرد انشعابات ریشه ها سطحی می باشد. در خاک های سبک و زیتون کاری های دیم،‌ ریشه ها برای دسترسی به رطوبت،‌رشد عمقی و گسترش جانبی دارند. ریشه نهال های حاصله از کشت هسته یا قلمه تا 4-3 سال اولیه رشد عمقی دارند و پس از آن رشد جانبی آنها شروع می گردد. متوسط عمق ریشه هار را 5/1 تا 2 متر و انشعابات عرضی ریشه ها در خاک های شنی و سبک تا 12 می رسد (مسچی و همکاران، 1381).

 1-2-2-برگ

برگهاي درخت زیتون سبزرنگ مايل به خاکستري، بیضوي و دراز در قسمت انتهایی مي باشد و به وضعیت متقابل بر روي ساقه قرار گرفته اند (Hetherlington and Woodward, 2003). برگ های درخت زیتون همیشه سبز بوده و هر 2 تا 4 سال یک بار خزان می کنند، در صورتی که همه ساله برگ های جوان روی شاخه ها ظاهر می گردند(Fernandez, 2006). طول برگ ها 5 تا 23 سانتیمتر و عرض آنها 1 تا 2 سانتیمتر و دارای دمبرگ نسبتا دراز هستند. رنگ سطح فوقانی برگ ها سبز تیره می باشد و پوشیده از یک لایه بافت مومی و در سطح تحتانی، کرک های ستاره ای نقره ای هست که دو عامل فوق موجب کاهش تبخیر رطوبت و افزایش توان مقاومت پیش روی خشکی و گرما می شوند(Martin, 1998).

 1-2-3- گل

زیتون،‌ گلهای سفید کوچکی دارد که کاسه و جام گلها دارای چهار درز کاسه گل، دو پرچم و کلاله شکافته می باشد، این گلها به تدریج به شکل خوشه هایی که ازبغل برگها ظاهر می شوند بر روی چوبهای سالهای آخر می روید. گل های زیتون معمولا دیرتر از گل های سایر درختان میوه شکوفا      می شوند، جوانه های گل از شهریورماه تا در محل اتصال دمبرگ به شاخه ها تشکیل می گردند(Martin, 1998). پس از طی دوره زمستان اگر سرمای ملایمی را پشت سر گذارند در بهار سال آینده تبدیل به گل می شوند پس گل روی شاخه های دو ساله ظاهر می گردد. گل ها خوشه ای هستند و هر خوشه چه از خوشه چه هایی تشکیل یافته می باشد و دارای 8 تا 25 گل می باشد (مسچی و همکاران 1381). رنگ گل ها سفید صدفی و دارای چهار گلبرگ، چهار کاسبرگ، 2 پرچم و مادگی 2 خانه ای هستند. گل ها بر دو نوع اند، گل های کامل که دارای اندام های نر و ماده هستند و گل های ناقص که فقط اندام نر دارند. تعداد گل ها فوق العاده زیاد می باشد و در صورتی که 1 تا 3 درصد گل ها به میوه تبدیل گردد باردهی مناسب و اقتصادی خواهد بود. تلقیح توسط باد و حشرات انجام می گیرد. عدم سازگاری گرده ها با مادگی از مهمترین عوامل شناخته شده دگرباروری در زیتون می باشد(Martin, 1994).

 1-2-4- میوه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شفت (میوه) زیتون گوشتی و هسته دار می باشد که در واریته های مختلف به اشکال گرد، بیضی، گلوله ای،‌ دراز، نوک دار و دارای انحناء در یک طرف دیده می گردد. وزن میوه از 1 تا 12 گرم متفاوت می باشد (مسچی و همکاران، 1381). در گیاه وحشی زیتون، میوه کوچک و دارای غلافی گوشتدار می باشد این غلاف که تعیین کننده ارزش اقتصادی میوه می باشد در نوع وحشی نسبتاً نازک می باشد. انواع کشت شده خصوصیات متفاوتی دارند اما فشرده تر، حاصلخیزترو بی خار می باشد(Martin, 1994). پوست میوه زیتون (برون بر) نازک، صاف و براق می باشد. گوشت (میان بر) نرم و بسیار تلخ و رنگ گوشت آغاز سبز که در نهایت به بنفش تغییر رنگ می دهد. گوشت معمولا چسبیده به هسته می باشد. قسمت هسته میوه (درون بر) چوبی و مغز آن گوشتی می باشد (Farinelli et al., 2002).

 تعداد صفحه :94

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com